Szwecja

Home Szwecja

Lösullisolering med ISOTHERMAL för bättre miljö och lägre energikostnader

Isolering och tilläggsisolering av:

  • vinden
  • tak
  • snedtak
  • bjäklag
  • vägg
  • golv

Isoleringen installeras av utbildade specialister med rätt utrustning och kunskap.

Vi isolerar bara med av marknaden godkända isoleringsmaterial.
Stenull av märke Rockwool och Paroc, Cellulosaisolering av märke Thermofloc.

 

Spara pengar med rätt isolering!

 Att värma upp en fastighet är bland de största kostnaderna man har när man bor i eget hus och varm luft stiger uppåt. En tilläggsisolering förbättrar inomhusmiljön och sparar dig pengar genom minskad energiförbrukning. Lösullen sluter tätt i alla skrymslen och vrår så att inga köldbryggor uppstår. Om man ökar isoleringen på ett vindbjälklag från 20 cm till 50 cm kan man minska värmeförlusterna genom taket med två tredjedelar, eller omkring 2000 – 2500 kWh per år.

Isoleringsmaterial

Vi använder framför allt två typer av material för lösullsisolering:

  • Cellulosabaserad lösull
  • Stenull (paroc, rockwool)

Självklart har vi valt produkter som uppfyller våra högt ställda krav.